Cel

Zoptymalizowanie działań jednostki hotelowej po stronie przychodowej i kosztowej dla maksymalizacji marży GOP.

Sposób realizacji

Szczegółowa analiza wszystkich obszarów funkcjonowania hotelu, wskazanie obszarów do poprawy/rozwoju, przedstawienie możliwych rozwiązań, wsparcie przy wdrożeniu działań naprawczych i weryfikacja postępów.

Obszary podlegające ocenie

Audyt operacyjny

Audyt gastronomiczny

* wymaga osobnej kalkulacji i nie jest wliczone w cenę pakietu

Audyt prawny

Audyt finansowy

Wymienione obszary stanowią opcję pakietową z możliwością wyodrębnienia poszczególnych elementów.
Pełny zakres audytu to koszt 1000 zł/pokój**

**nie mniej niż 50 pokoi lub nie mniej niż 40.000 zł przy ograniczeniu elementów pakietu
Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Każdy kontrakt negocjowany i kalkulowany jest indywidualnie a cena uzależniona jest od zakresu audytu. 

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami:

Partner

Małgorzata Sommer

Audyty