RevPAR i inne

Poważne traktowanie biznesu hotelowego wymaga poważnej, pogłębionej analityki zarządczej.

Analiza podstawowych wskaźników efektywności jest dla hotelarzy początkiem i końcem każdego dnia pracy. 

Oto one:

Occupancy, czyli obłożenie, wyrażone w procentach. 

Przykład: jeśli hotel dysponuje 100 pokojami, a w danym dniu zajętych było 72 to wskaźnik obłożenia na ten dzień wynosi 72%

ADR (Average Daily Rate), czyli średnia cena dnia dla zajętego pokoju.

RevPAR (Revenue per Available Room), stanowiący pochodną ADR i Occupancy, daje informację o poziomie przychodu na jeden dostępny pokój w relacji do obłożenia. 

Niedostatkiem RevPAR jest to, że nie uwzględnia kosztów, wynikających z działalności operacyjnej. Dlatego zmienna GOPPAR (Gross Operating Profit per Available Room), choć jest wskaźnikiem rzadziej używanym, daje pełniejszy obraz rentowności pokoju hotelowego, uwzględniając stronę kosztową.

Wymienione wskaźniki stanowią absolutną esencję analityki hotelowej. Dla osób zarządzających hotelem są narzędziem, bez którego obejść się nie sposób. Wszystkie powinny być dostępne codziennie po zamknięciu dnia, co daje możliwość odniesienia efektywności hotelu do rynku (z wykorzystaniem STR, o czym nieco później), czy też porównania do tego samego okresu w poprzednim roku. Są podstawą do ewentualnej modyfikacji w zarządzaniu przychodami (revenue management). Nawet nieznaczne podniesienie poziomu obłożenia lub ceny średniej daje w skali roku istotny wzrost przychodów. Wahnięcie w drugą stronę może spowodować utratę szansy na dobry wynik finansowy hotelu.

I jeszcze o STR, narzędziu porównawczym, wykorzystywanym w hotelarstwie do weryfikacji efektywności hotelu na tle rynku, w porównywalnej grupie hoteli (tzw. comp set). Analityka jest tu oparta na deklaratywnych danych, przekazywanych przez hotele, a dotyczących ADR, Occupancy i RevPar. Jest to bardzo pomocne narzędzie w śledzeniu odchyleń od trendów rynkowych i wskazujące na punkt odniesienia do konkurencji.

Wracając do ADR, obłożenia i RevPAR, zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora, który pokaże Państwu, w jakiej relacji ze sobą funkcjonuję wymienione zmienne oraz pomoże zrozumieć, jak istotna jest bieżąca analiza wskaźnikowa. 

Partner
Telefon:
+48 32 251 49 17
Email:
marcin.glab@iwh.com.pl