Ewolucyjny sprint

Niektóre trendy, które widzieliśmy w branży już przed pandemią, stały się źródłem przewagi konkurencyjnej. Te nowe projekty hotelowe, które nie uwzględniają cyfryzacji, funkcji health & wellness, zrównoważonych procedur ani zróżnicowanych produktów, pozostaną w tyle za innymi bardziej wizjonerskimi rozwiązaniami.